FANDOM


PATENT1

ÜNİTENİN ÖZETİ: Patent; Bir buluşun kullanımı için sahibine belirli bir süre ile tanınan tekel hakkıdır ve bu hakkı gösteren belgenin adıdır. Buluşlar Faydalı Model ya da Patent ile korunabilir. Patent ve Faydalı Modellerde sistem, fonksiyonellik, işlevsellik, teknik özellikler, usuller, formüller vb. korunmaktadır.

Patentler incelemeli ve incelemesiz patent olarak iki kısma ayrılmaktadır. İncelemeli patentlerde koruma süresi 20 yıl. İncelemesiz patentlerde koruma süresi 7 yıldır. Faydalı modellerde koruma süresi 10 yıldır.

Sınai Mülkiyet anlamında patentler; yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar için buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir Patent koruması için sanıldığının aksine dünyayı yerinden oynatan buluş yapmak gerekmez. Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan herhangi bir yenilik için patent koruması elde edilebilir.

EKLER:

Patent.pdf‎

PATENT_Başvuru_klavuzu.pdf‎

BAĞLANTILAR:

www.tpe.gov.tr

http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=371&pid=364

http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default.jsp

http://www.tpe.gov.tr/video/patent_master.wmv

http://www.tpe.gov.tr/video/patent_cizgi_master.wmv