FANDOM


Patent PATENT

ÜNİTENİN ÖZETİ:

Bu etkinlikte öğrenciler, yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir.Öğrenciler düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

Temel Soru

Her türlü probleme bir çözüm bulunabilir mi?

Ünite Soruları

Düşüncelerimizi nasıl koruyabiliriz?

Düşüncelerimizi korumak bize ne kazandırır?

İçerik Soruları

Patent nedir?

Patent nasıl alınır?

Patentin buluş sahibine yararı nedir?

Ekonomik sistem içinde patentin yeri nedir?

Bir buluşun patent olması için gereken ölçütler nelerdir?

Patent tescili size hangi faydaları sağlar?

Türkiye’de patent uygulamaları ile ilgili ilk düzenleme ne zaman ve nasıl yapılmıştır?

Öğretim Prosedürleri:

Proje Çalışmasına Başlamadan Önce:

1. Soru - cevap yöntemiyle bilgiler gözden geçirilir. 2. İnternette araştırma yapabilme becerileri hakkında yeterli bilgilerinin olup olmadığı araştırılır.

Öğrenciler Projeler Üzerinde Çalışır:

1. Günlükler tutar. 2. Resimler yapar. 3. Soru – cevaplı araştırma yapar.


Proje Çalışması Tamamlandıktan Sonra:

Sunu ve broşür çalışması.

Üniteden Önce:

1. Konuya temel soru ile başlanır. Soru – cevap tekniği ile hazır bulunuşları tespit edilir. 2. Patent ve patentin önemi hakkında bilgi verilir. 3. İnternette araştırma yapabilme becerisi ve bulduğu bilgilerin nasıl kullanılacağı belirlenir.


2 Hafta Önce:

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent,buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini,kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Bu konuyla ilgili araştırma ödevi verilir, günlük tutmaları istenir.

1 Hafta Önce: Gelen araştırma ödevleri soru – cevap yöntemiyle kontrol edilir. Tutulan günlükler kontrol edilir. 1. Hafta: Temel soru sınıfa sorulur, gelen cevaplardan sonra patent konusuna geçilir. Öğrencilerin patent hakkında hazırladıkları günlükler wikiler sınıfla paylaşılır. Öğrencilerin hazırladığı sunu izlenir. TPE nün internet sitesi tanıtılır.

Öğrenciler gruplara ayrıldıktan sonra “ Tasarladığınızın bir ürünün patent başvurusunu nasıl yaparsınız”? sorusu sorulur ve öğrencilerin araştırma yapması istenir. Dersin son 10 dakikası interneti nasıl kullanmaları gerektiği, telif hakları, doldurması gerekli belgeler verilir.

2. Hafta:

Günlükler kontrol edilir. Öğrenciler geri bildirimlerini teknolojiyi kullanarak verirler ( sunu, broşür, vb.). Yaptıkları resmi tarayarak sunuya yerleştirirler.

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM İÇİN HİZMET VE DESTEKLER

Kaynaştırma Öğrencisi:

1. Kaynaştırma öğrencileri gruplar içine yerleştirilerek, işbirliğine dayalı öğrenme sağlanır. 2. Konuyla ilgili resim yapma görevi verilebilir.

Üstün Yetenekli Öğrenci:

Bu öğrencilerin ilgili alanları keşfedilip, bu alanlarda yönlendirilir.